EN
يكشنبه 6 خرداد 1403

کمیسیون‌ها

هر کدام از اعضای هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان، بر اساس تخصص خود هدایت یکی از کمیسیون ها را بر عهده دارند تا ضمن تبادل نظر با اعضای کمیسیون، راهکار مناسب برای چالش‌ها و موانع پیش رو ارائه دهند. کمیسیون‌های اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان بستری فراهم کرده اند تا اعضای آن، بسته به زمینه فعالیت، مسائل و چالش‌های خود را به بحث بگذارند، برای آن راهکار ارائه کنند و خروجی جلسات خود را به گوش مسئولان مرتبط برسانند.