EN
يكشنبه 3 تیر 1403

مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

مالیات در تمامی کشورهای جهان به یک معنای کلی شناخته می شود . بر طبق تعریف سازمان جهانی منظور از مالیات مبلغی ست که هر شخص حقیقی یا حقوقی شهروند در یک کشور موظف به پرداخت آن به دولت است .دولت نیز در قبال ارائه خدمات رفاهی این مبلغ را از شهروندان خود دریافت می کند . میزان مالیات بر اساس حداقل درآمد موجود در کشور در نظر گرفته شده و افرادی که درآمدی کمتر از حداقل دارند معاف از پرداخت مالیات خواهند بود. عدم پرداخت مالیات پرداخت جریمه را به همراه دارد .

بخش مشاوره مالیاتی اتاق بازرگانی ایران و یونان اطلاعاتی دقیق از مسائل مالیاتی در اختیار شما می‌گذارد. اعضاء اتاق می‌توانند با کارشناسان مالیاتی معرفی شده از سوی اتاق در تماس باشند و حل مسائل خود را به آن‌ها بسپارند.

خدمات مالیاتی اتاق

  • مشاوره در زمینه میزان سرمایه
  • سهامداران/شرکا
  • تعرفه های مالیاتی ریالی و ارزی
  • چالش های پیش روی مالیاتی در کشور یونان 
  • معافیت های مالیاتی

 

مالیات بر درآمد و قوانین مالیاتی یونان

مالیات بر درآمد افراد در یونان رو به افزایش است. یک فرد یونانی، با توجه به میزان درآمد خود بین بازه‌ی 22٪ - 45٪ مالیات می دهد. معافیت از مالیات به انواع خاصی از مشاغل و درآمدها اعطا می شود.

            *   در سال 2019 میزان استاندارد مالیات در یونان 28٪ است.

 

نرخ مالیات بر درآمد افراد در یونان در سال 2019

Tax %

The Tax Base (EURO)

%22

1-20,000

%29

20,001-30,000

%37

30,001-40,000

%45

40,001 and over

 
 

source