EN
يكشنبه 3 تیر 1403

امضای تفاهمنامه همکاری بین «مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران» و «اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان»

امضای تفاهمنامه همکاری بین «مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران» و «اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان» 

 امروز، سه شنبه 19 اسفند، تفاهنامه ای بین مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با نمایندگی آقای دکتر محسن محبی دبیرکل مرکز و اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان به نمایندگی آقای مجید موافق قدیری، دبیر و عضو هییت مدیره اتاق مشترک جهت گسترش و تقویت همکاری های مشترک و در راستای بهره مندی از ظرفیت موجود و توان علمی و اجرایی طرفین امضا شد.
هدف از این توافقنامه رسیدگی تخصصی، دقیق و نظام مند به اختلافات در حوزه تجاری و بازرگانی و همچنین ارتقاء جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات تقویت عنوان شد.