EN
يكشنبه 3 تیر 1403

ورود جناب آقای ملک حسین گیوزاد، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران به آتن

جناب آقای ملک حسین گیوزاد، سفیر جدید کشورمان در یونان، هفته گذشته وارد آتن شد.  آقای گیوزاد پیشتر سفیر ایران در کنیا و نماینده دایم ایران در دفتر سازمان ملل مستقر در کنیا بود. ایشان همچنین در کارنامه خود سابقه ریاست اداره همکاری های اقتصادی چندجانبه وزارت امور خارجه را برعهده داشته و ضمن تسلط به سه زبان انگلیسی، فرانسه و عربی، با مفاهیم اقتصادی و همکاری های اقتصادی بین المللی آشنایی کافی دارد.
ضمن تبریک و خیرمقدم به جناب آقای گیوزاد، امیدوار است در دوران جدید سفارت کشورمان در یونان و با هدایت و مدیریت هوشمندانه و مشارکتی ایشان شاهد ارتقای مناسبات اقتصادی و افزایش تجارت دوجانبه با آن کشور و نیز اهمیت به کار اقتصادی، بخش خصوصی و اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان باشیم.