EN
يكشنبه 3 تیر 1403

بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران و رایزن اقتصادی سفارت کشورمان از دانشکده کشاورزی دانشگاه ارسطو در تسالونیکی

بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران و رایزن اقتصادی سفارت کشورمان از دانشکده کشاورزی دانشگاه ارسطو در تسالونیکی. این دانشکده در حال انجام تحقیقات پیشرفته کشاورزی بویژه در حوزه تولید بذر است. مقرر گردید برنامه تحقیقاتی مشترکی با دانشگاه های ایران تنظیم و دانشجویان کشاورزی تبادل شوند.