EN
يكشنبه 3 تیر 1403

برگزاری مراسم گرامیداشت روز گردشگری در رزیدانس سفیر جمهوری اسلامی ایران در آتن

برگزاری مراسم گرامیداشت روز گردشگری در رزیدانس سفیر جمهوری اسلامی ایران در آتن.در این نشست، مدیران تعدادی از آژانس های گردشگری یونان به همراه برخی از مقامات ارشد وزارت خارجه، وزارت گردشگری و وزارت فرهنگ جمهوری هلنی با فرصت های همکاری/سرمایه گذاری در بخش گردشگری کشورمان آشنا شدند.