EN
يكشنبه 3 تیر 1403

بازدید رایزن اقتصادی سفارت ایران در یونان و هیات همراه از نمایشگاه بین المللی حمل و نقل یونان

بازدید هیات اعزامی وزارت راه از نمایشگاه بین المللی حمل و نقل یونان.در این دور از نمایشگاه لجستیک و زنجیره تامین یونان دو شرکت ایرانی برای اولین بار طی چهار سال گذشته با حمایت سفیر و به ابتکار بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران و همچنین با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان غرفه گرفتند.این نمایشگاه 18هزار بازدیدکننده داشت.