EN
يكشنبه 3 تیر 1403

معرفی شرکتهای یونانی به همتایان ایرانی و بالعکس

پس از اینکه مشاوران بازرگانی اتاق، بازار کشورهای یونان و ایران را معرفی کردند و تصمیم به تجارت با آن کشور گرفتید، نیاز به شریک تجاری خواهید داشت که از طریق عضویت در اتاق میتوانید با توجه به زمینه فعالیت تان به اطلاعات تماس مربوط به شرکت های یونانی و یا ایرانی دسترسی داشته باشید. شایان ذکر است منبع مورد استفاده جهت این اطلاعات؛ دایرکتوری اتاق های بازرگانی و دیگر نهادهای رسمی دو کشور می باشد.